Cenová ponuka

  Vyžiadajte si cenovú ponuku na spracovanie miezd
 

Odkazy

www.porada.sk www.referencie.sk

Diskusia na témy účtovníctva, práva a podnikania.

Aktuality, zákony, poradenstvo. 

Aktuálnych 10 tém:

 Výhody našich služieb  Všetko čo ponúkame  Aké je to jednoduché   Cenová ponuka  Kontakt 
Mzdy, mzdové účtovníctvo, spracovanie miezd   -   MzdyServis


encyklopedia mzdara www.drak.porada.sk

   
       Jednoducho. Úsporne. Bez starostí!

Mzdy sú jednou z tých agénd, ktoré dnešný manažéri prenechávajú špecializovaným firmám. Väčšina hžadá úsporu nákladov, iní zasa  prístup k lepším odborníkom, alebo chcú svoj čas sústrediť na dôležitejšie časti svojho biznisu. MzdyServis je spoločnosť, ktorá Vám zabezpečí spracovanie miezd a personalistiky v plnom rozsahu od dochádzky až po úhrady a reporty.

    

      
      
  Zbavte sa starostí zo spracovania miezd!

Naša spoločnosť používa jedinečný prístup k mzdovej agende, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze. V tvrdom konkurenčnom prostredí firmy hžadajú cesty k znižovaniu svojich nákladov a k efektivite. Prenechanie starostí, ktoré spracovanie mzdy zamestnanca prináša, na externú spoločnosť je takouto cestou. Svetový vývoj ukazuje, že malé a stredné podniky čím ďalej tým častejšie využívajú tzv. outsourcing administratívnych a informačných činností. Špecializované spoločnosti disponujú kvalifikovanejšou pracovnou silou a informačnými technológiami, ktoré si malé a stredné spoločnosti nemôžu dovoliť. 

Naša špecializácia na mzdy a mzdové účtovníctvo Vám zabezpečí spracovanie mzdovej agendy na vysoko profesionálnej úrovni s dôrazom na jedinečný prístup ku každému Vášmu zamestnancovi. 

Odlišujeme sa od iných účtovníckych spoločností tým, že Vám nielen spracujeme mzdy, ale navyše Vám navrhneme dochádzkový systém, ktorý najlepšie pokryje Vaše potreby a zo mzdových výpočtov Vám pripravíme kvalitné analýzy, ktoré Vám pomôžu pri manažérskom rozhodovaní.

Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o dani z príjmov Zákon o účtovníctve Zákon o zdravotnom poistení Zákonník práce Zákon Zákon o sociálnom poistení Zákon o správe daní a poplatkov Obchodný zákonník

 

zakony  zakony  zakony  zakony

zakon zakon zakon zakon

 

Garážová brána